Vyvíječe páry CERTUSS, řada Junior SC 80 - 600 kg

Tento vyvíječ páry je stojatý poloautomatický parní kotel, který je zařazený do skupiny středotlakých parních kotlů. Parní výkon této řady se pohybuje v rozmezí 80 - 600 kg páry za hodinu. Všechny typy této výkonové řady jsou v provedení se zabudovanými hořáky na topná media zemní plyn kapalný nebo extra lehký topný olej. Od výkonu 500 kg páry za hodinu je k dispozici také verze COMBI, což je provedení hořáku na oba typy Certuss Junior paliva. Podrobné informace naleznete v PDF souboru.

Přednosti parních kotlů CERTUSS
• okamžitá výroba páry a to pouze v požadovaném množství
• minimální nároky na místo, robustní celokovové provedení
• instalace v provozních prostorách nevyžaduje vybudování základu
• patentovaný dvojitý plášť - vzduchem chlazený (bez nutnosti izolace)
• vrchní nasávání, nahromaděné teplo v kotelně je odsáváno, prach zůstává ležet
• vodní čerpadlo s keramickým pístem - vysoká účinnost
• elastické upevnění agregátu - snížení hluku a vibrací
• snadné čištění topného systému bez rozebírání
• vyměnitelné odpařování

Technická dokumentace
instalační plán Certuss
technické údaje Certuss
rozpis dílů Certuss


Regulace výkonu u vyvíječů páry CERTUSS Junior

Parní vyvíječe CERTUSS jsou jako všechny parní vyvíječe regulovány v závislosti na výstupním tlaku páry. Regulace výkonu je stupňová.

Regulace výkonu vyvíječů páry CERTUSS s plynový hořákem
Plynové parní vyvíječe jsou osazeny svými vlastními hořáky CERTUSS, které jsou nedílnou stavební součástí parního vyvíječe. Plynový hořák je sestaven ze dvou hořáků – hlavního hořáku a tzv. pilotního hořáku. Výhodou této konstrukce hořáku je, že při dosažení maximálního provozního tlaku páry (prakticky nulového odběru páry) se vypne jenom hlavní hořák a zůstane hořet pilotní hořák. Při poklesu provozního tlaku páry dojde k okamžitému zapálení hlavního hořáku od pilotního hořáku a k okamžitému pokrytí špičkové spotřeby páry. Tím je dosažena sice v nastavené toleranci kolísavá, ale nepřetržitá dodávka páry na výstupu z parního vyvíječe s diferencí 0,1 MPa u vyvíječů s jednostupňovou regulací (CERTUSS Junior SC 80 - 400) a s diferencí 0,2 MPa u vyvíječů s dvojstupňovou regulací (CERTUSS Junior SC 500 - 600). Výsledným efektem regulace je plynulá změna dodávky páry jako u modulové regulace a to s tou výhodou, že lze výkon takto regulovat až na hranici výkonového minima 10 kg páry/hod., což u jiných značek vyvíječů páry nelze docílit.

Regulace výkonu vyvíječů CERTUSS s olejovým hořákem
Regulace výkonu vyvíječů páry s olejovým hořákem je postavena na stejném principu jako u plynových hořáků. Protože u olejového hořáku není z konstrukčních důvodů pilotní hořák dojde při dosažení max.provozního tlaku k vypnutí hořáku a při následném poklesu tlaku páry je zapnutí hořáku zpožděno o cca.30 sekund z důvodu zabezpečení provětrání spalovacího prostoru. I přes tento nedostatek, který je vlastní všem kotlům s olejovými hořáky, je diference páry na výstupu max.0,2 MPa a u vyvíječů páry s regulací dvoustupňovou maximálně 0,3 MPa.

Novinka
Možnost zabudování vyvíječe do kontejneru nebo na paletovou desku – odpadá nutnost montáže – soustava se pouze připojí na plyn, odvod páry, odkouření, vodu a el. proud. Řada vyvíječů páry CERTUSS je rozšířena možností zvýšení tlaku páry až na 27 barů. Dodáváme Vám i samostatně úpravny vody a dávkovací čerpadla na přídavné chemikálie, úpravu pH do kotlů a vyvíječů páry.

Pokud budete chtít více technických podkladů nebo nezávaznou cenovou nabídku, prosím abyste zaslali email s žádostí o zaslání technických podkladů a cenové nabídky. V několika dnech od nás obdržíte podklady a pokud budete mít zájem, rádi Vás navštívíme.

Benochema, spol. s r.o. :: Koněvova 194, 130 00 Praha :: Tel.: +420 602 325 138

www.vyvijece-pary.cz
design by LUVR