Vyvíječe páry CERTUSS, řada Universal SC 700 - 6000 kg

Tento vyvíječ páry je stojatý poloatomatický parní kotel, který je zařazený do skupiny středotlakých parních kotlů. Parní výkon řady UNIVERSAL SC se pohybuje v rozmezí 700 - 6000 kg páry za hodinu. Všechny typy této výkonové řady jsou v provedení se zabudovanými hořáky na topná media zemní plyn kapalný nebo extra lehký topný olej. Nabízíme také verze COMBI což je provedení hořáku na oba typy paliva. Vyvíječe páry jsou schopné dosažení maximálního výkonu od rozjezdu ze studeného stavu za velice krátkou dobu (řádově do 5 minut), což znamená významnou úsporu topného média a potažmo nákladů oproti kotlům s klasickou konstrukcí. Certuss UniversalPodrobné informace naleznete v PDF souboru. Informace o úsporném řešení kotelen s výměníkem tepla Parcovap.

Přednosti parních kotlů CERTUSS
• okamžitá výroba páry a to pouze v požadovaném množství
• minimální nároky na místo, robustní celokovové provedení
• instalace v provozních prostorách nevyžaduje vybudování základu
• patentovaný dvojitý plášť - vzduchem chlazený (bez nutnosti izolace)
• vrchní nasávání, nahromaděné teplo v kotelně je odsáváno, prach zůstává ležet
• vodní čerpadlo s keramickým pístem - vysoká účinnost
• elastické upevnění agregátu - snížení hluku a vibrací
• snadné čištění topného systému bez rozebírání
• vyměnitelné odpařování

Technická dokumentace
sestava zařízení parního kotle
instalační plán Certuss
technické údaje Certuss
rozpis dílů Certuss


Regulace výkonu u vyvíječů páry CERTUSS Universal

Parní vyvíječe CERTUSS jsou jako všechny parní vyvíječe regulovány v závislosti na výstupním tlaku páry. Regulace výkonu je stupňová.

Regulace výkonu vyvíječů páry CERTUSS s plynový hořákem
Plynové parní vyvíječe jsou osazeny svými vlastními hořáky CERTUSS, které jsou nedílnou stavební součástí parního vyvíječe. Plynový hořák je sestaven ze dvou hořáků – hlavního hořáku a tzv. pilotního hořáku. Výhodou této konstrukce hořáku je, že při dosažení maximálního provozního tlaku páry (prakticky nulového odběru páry) se vypne jenom hlavní hořák a zůstane hořet pilotní hořák. Při poklesu provozního tlaku páry dojde k okamžitému zapálení hlavního hořáku od pilotního hořáku a k okamžitému pokrytí špičkové spotřeby páry. Tím je dosažena sice v nastavené toleranci kolísavá, ale nepřetržitá dodávka páry na výstupu z parního vyvíječe s diferencí 0,2 MPa u vyvíječů s dvojstupňovou regulací CERTUSS 500 - 2000. Výsledným efektem regulace je plynulá změna dodávky páry jako u modulové regulace a to s tou výhodou, že lze výkon takto regulovat až na hranici výkonového minima 10 kg páry/hod., což u jiných značek vyvíječů páry nelze docílit.

Regulace výkonu vyvíječů CERTUSS s olejovým hořákem
Regulace výkonu vyvíječů páry s olejovým hořákem je postavena na stejném principu jako u plynových hořáků. Protože u olejového hořáku není z konstrukčních důvodů pilotní hořák dojde při dosažení max.provozního tlaku k vypnutí hořáku a při následném poklesu tlaku páry je zapnutí hořáku zpožděno o cca.30 sekund z důvodu zabezpečení provětrání spalovacího prostoru. I přes tento nedostatek, který je vlastní všem kotlům s olejovými hořáky, je diference páry na výstupu max.0,3 MPa.

Regulace výkonu vyvíječů CERTUSS zapojených do baterie
Při instalaci více vyvíječů do baterie pro navýšení parních výkonů ( až 6000 kg páry/hod. další výkony jsou technicky přípustné ) je každý vyvíječ regulován samostatně, nezávisle na ostatních vyvíječích. Posloupnost spínání výkonových stupňů se provede při uvádění do provozu rozdílným nastavením spínacích tlaků páry. Pro zabezpečení správné funkce regulace musí být každý parní vyvíječ na parním výstupu oddělen zpětným ventilem. Zpětný ventil musí být nainstalován před separátorem páry.

Novinka
Možnost zabudování vyvíječe do kontejneru nebo na paletovou desku – odpadá nutnost montáže – soustava se pouze připojí na plyn, odvod páry, odkouření, vodu a el. proud. Řada vyvíječů páry CERTUSS je rozšířena možností zvýšení tlaku páry až na 27 barů. Dodáváme Vám i samostatně úpravny vody a dávkovací čerpadla na přídavné chemikálie, úpravu pH do kotlů a vyvíječů páry.

Pokud budete chtít více technických podkladů nebo nezávaznou cenovou nabídku, prosím abyste zaslali email s žádostí o zaslání technických podkladů a cenové nabídky. V několika dnech od nás obdržíte podklady a pokud budete mít zájem, rádi Vás navštívíme.

Benochema, spol. s r.o. :: Koněvova 194, 130 00 Praha :: Tel.: +420 602 325 138

www.vyvijece-pary.cz
design by LUVR