Katexový změkčovač vody (typy KZV 100, 150, 200, 250, 350)Katexový změkčovač vody

Katexové změkčovače vody se používají ke změkčování pitné nebo technologické vody pro nejrůznější použití. Standardně jsou plněny silně kyselým katexem v Na+ cyklu Purolite C 100, pro potravinářské účely Purolite C 100 E.

Jak činnost tak i regenerace změkčovačů jsou ovládány kulovými kohouty, které jsou soustředěny v horní části tlakové nádoby změkčovače. Součástí dodávky změkčovače je plastová nádoba pro rozpouštění regenerační soli. Při regeneraci tato nádoba musí být umístěna alespoň 200 mm nad vyústěním hadice odpadu regenerantu. V blízkosti změkčovače se musí nacházet odpad do kanalizace. Pro instalaci přívodu a odběru vody jsou v příslušenství pancéřové vodovodní hadice. Množství vody v m3 upravené mezi dvěma regeneracemi vypočteme, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ změkčovače vydělíme tvrdostí napájecí vody (mmol/l). Tvrdost vody může být udána v různých jednotkách, pro které platí převod: 1 mmol/l = 2 mval/l = 5,6oN.

Typ KZV 100 
Je vhodný do provozů, kde se předpokládá malá spotřeba upravené vody. KZV100 opatřen konzolami pro zavěšení na stěnu, dále je vybaven vodoměrem na měření množství upravené vody .

Typy KZV 150, KZV 200, KZV 250 a KZV 350
Na rozdíl od KZV 100 se tyto změkčovače staví na rovnou podlahu, vyspádovanou k odpadní jímce. Součástí dodávky není vodoměr ani další armatury jako zpětné klapky případně oddělovače vodovodního řadu.

Tabulka technických údajů zde.

Společné technické údaje změkčovačů KZV:    

Pracovní přetlak:                      0,2 -0,6 MPa
Pracovní teplota maximální:      40oC
Průměrná doba regenerace:      50-60 min.


<< zpět

Benochema, spol. s r.o. :: Koněvova 194, 130 00 Praha :: Tel.: +420 602 325 138

www.vyvijece-pary.cz
design by LUVR