Automatické filtry pro vysoké průtoky (AF 400, AF 600, AF 750, AF 900 a AF 400 D, AF 600 D, AF 750 D a AF 900 D)

Automatické změkčovací filtry pro vysoké průtokyAutomatické filtry jsou určeny k úpravě vody. Vhodnou volbou filtrační náplně a regenerační techniky lze dosáhnout požadované kvality upravované vody. Změkčovací filtry se používají ke změkčování pitné nebo technologické vody pro nejrůznější použití. Standardně jsou plněny silně kyselým katexem Purolite C 100 v Na+ cyklu, pro potravinářské účely Purolite C 100 E. Zařízení se skládá z tlakové nádoby, ovládací jednotky a solné nádrže. Všechny činnosti filtru probíhají automaticky. Ovládací jednotka měří průtok vody a po protečení nastaveného množství vody sama zahájí a řídí regeneraci. Úkolem obsluhy je pouze občasné doplnění regenerační soli do solné nádrže. Regeneraci lze také spustit ručně - v případě potřeby. Elektrický příkon zařízení je 5W. Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na kapacitě změkčovače která je přímo úměrná množství pryskyřice ve změkčovači. Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ změkčovače vydělíme tvrdostí upravované vody (mmol/l) a výsledkem jsou m3 změkčené vody. Tvrdost vody se udává v různých jednotkách, pro které platí převod: 1 mmol/l=2 mval/l=5,6 oN.

Tabulka technických údajů zde.

Pro trvalý odběr upravené vody se volí dvojité zapojení, kdy jeden  filtr je v provozu a druhý  v regeneraci nebo v rezervě. Ostatní technické údaje z výše uvedené tabulky zůstávají stejné.

Všechny tyto změkčovače jsou stavěny na konkrétní případy individuálně. Technické údaje slouží pouze pro předprojektovou orientaci zájemců. Při poptávce kontaktujte naše obchodní oddělení pro bezplatnou technickou pomoc.

<< zpět

Benochema, spol. s r.o. :: Koněvova 194, 130 00 Praha :: Tel.: +420 602 325 138

www.vyvijece-pary.cz
design by LUVR