Automatické změkčovací filtry duplexní (AF 150 D, AF 200 D, AF 250 D a AF 350 D)

Automatické změkčovací filtry duplexníAutomatické změkčovací filtry se používají ke změkčování vody pro nejrůznější použití. Standardně jsou plněny silně kyselým katexem Purolite C 100, pro potravinářské účely Purolite C 100 E v Na+ cyklu. Výměna katexu se při stálém používání provádí asi po 6 až 10 letech. Po vyčerpání katexové náplně je její změkčovací schopnost obnovena regenerací. Regenerace se provede roztokem chloridu sodného NaCl pro tento účel v tabletované formě.

Duplexní (dvojité) zapojení změkčovačů je vhodné pro provozy, kde je potřebná stálá připravenost změkčovače k produkci upravené vody. Podmínkou je, aby jedna nádoba pokryla spotřebu upravené vody po dobu 3 hodin, tj. po dobu trvání regenerace. Úkolem obsluhy je doplnění zásobníku regenerační tabletované soli. Příkon zařízení je 5W jen při regeneraci jinak bez příkonu.

Zařízení sestává ze dvou tlakových nádob změkčovače a jedné ovládací jednotky. Tlakové nádoby jsou na povrchu zpevněny kompozitním materiálem. Automatika zajistí, aby po upravení nastaveného množství vody byla o provozu uvedena záložní nádoba a na vyčerpané provedena regenerace.

Potřebné instalace: 
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40°C 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod.

Tabulka technických údajů zde.

<< zpět

Benochema, spol. s r.o. :: Koněvova 194, 130 00 Praha :: Tel.: +420 602 325 138

www.vyvijece-pary.cz
design by LUVR