Automatické změkčovací filtry (AF 150, AF 200, AF 250, AF 350)

Automatické změkčovací filtryZměkčovací filtry se používají ke změkčování pitné nebo technologické vody pro nejrůznější použití. Standardně jsou plněny změkčovací pryskyřicí - silně kyselým katexem Purolite C 100 v Na+ cyklu, pro potravinářské účely Purolite C 100 E. Zařízení se skládá z tlakové nádoby, ovládací jednotky a solné nádrže. Nádoba změkčovače a solná nádoba stojí vedle sebe každá samostatně. Filtry se označují AF 150, AF 200, AF 250, AF 350.

Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, objemově řízená ovládací jednotka měří průtok vody a po protečení nastaveného množství vody, zahájí a provede regeneraci nasyceným solným roztokem. Časově řízenou ovládací jednotkou je vybaven pouze typ AFKM1 - provádí regeneraci ve zvoleném 1 až 12ti denním intervalu, bez ohledu na množství protečené vody. Jednoduché provedení změkčovačů je vhodné do provozů, kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu regenerace změkčovače. Začátek regenerace je nastaven na 2.00 hod. noční a trvá 2 hodiny a 30 minut. Úkolem obsluhy je pouze občasné doplnění regenerační tabletované soli do solné nádrže. Příkon zařízení je 5W. Množství vody upravené mezi dvěma regeneracemi závisí na objemu pryskyřice ve změkčovači a tvrdosti vstupní vody. Vypočteme je, když hodnotu kapacity (mol) odečtenou z tabulky pro daný typ změkčovače vydělíme tvrdostí napájecí vody (mmol/l). Pro převod jednotek platí vztah: 1 mmol/l=2 mval/l = 5,6°N. Výsledkem jsou m3 upravené vody. Běžně dosahovaná zbytková tvrdost změkčené vody je 1% tvrdosti vody vstupní.

Potřebné instalace: 
1) přívod vody G 3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40°C 
2) elektrická instalace 230 V / 50 Hz 
3) odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3 / hod.

Tabulka technických údajů zde.

Kabinetní provedení

Odlišuje se od výše uvedeného typu pouze tím, že zabírá půdorysně méně místa. Celé zařízení je kompaktní, tlaková nádoba změkčovače je umístěna uvnitř nádoby na regenerační sůl. Filtry v kabinetním provedení se označují AF KM1, AF K1, AF K2.

<< zpět

Benochema, spol. s r.o. :: Koněvova 194, 130 00 Praha :: Tel.: +420 602 325 138

www.vyvijece-pary.cz
design by LUVR